Sytytyspuola Husqvarna / Jonsered

Sopii malleihin: 42, 242, 246, 281, 281XP, 288, 288XP

Hinta
105,00 €
Sytytyspuola Husqvarna / Jonsered: 42, 242, 246, 281, -XP, 288, -XP

Sytytyspuola Husqvarna / Jonsered: 42, 242, 246, 281, -XP, 288, -XP

HUSQVARNA: 501 81 28-01, 503 90 12-01, 544 01 83-01
JONSERED: 503 90 12-01, 544 01 83-01