Sytytyspuola Husqvarna / Jonsered

Sopii malleihin

Husqvarna: 51, 55, 55 Rancher, 61, 268, 272 XP

Jonsered: 2054, 2055, 2095

Hinta
115,00 €
Husqvarna: 51, 55, - Rancher, 61, 268, 272 XP Jonsered: 2054, 2055, 2095

Husqvarna: 51, 55, - Rancher, 61, 268, 272 XP Jonsered: 2054, 2055, 2095

HUSQVARNA: 503 90 14-01, 544 01 84-01
JONSERED: 503 90 14-01