Sytytystulpat NGK

Valitse tulppa valikosta

Kynttilä valikko

Sytytystulpat NGK

Sytytystulpat NGK

 • BPR6HIX (R)
 • BPR6HS (R)
 • BPR7E (R)
 • BPR7EIX (R)
 • (Champion RN7Y, -C, -CC) -> (Denso W22EPR-U) (Champion RL82YC, QL78YC) -> (Torch E7RTC)
 • BPR7HS-10 (R) -> (HD 4R5)
 • (Champion RN6Y, -C) -> (Brisk LR12YC, LR12ZC)
 • BPR8HS (R) -> (Brisk NR12YC)
 • BPR9ES (R)
 • BPZ8HN-10 (N)
 • BPZ8HS-15 (N)
 • DR7ES (R) -> (Denso X22ESR-U)
 • BR10EG (R) -> (Champion RN57YC)
 • (Denso W9LMR-US) -> (Brisk JR19) Yleinen B&S kalvo moottoreissa
 • BR4ES (R) -> (Champion RN8)
 •  (Champion RL90) -> (Denso W14FR-U) Sopii moneen Honda moottoriin
 • BR4HSA (R)
 • (Denso W14LMR-US) -> (Brisk JR17) (Champion RN8) -> (Denso W16ESR-U) (Champion RBL12, RV12C) -> (Denso T16R-U)
 • BR6EF (R)
 •  (Champion RN5, -C, RN6) -> (Denso W20ESR) (Champion RBL8, RV8C, RV91MC) -> (Denso T20R-U)
 • BR6HIX (R)
 •  (Champion RL7J, RL82,-C, RL83, -C) -> (Denso W20FSR, -U)
 • BR6HS-10 (R)
 •  (Champion RJ6, RJ7, RJ8, RJ11, RJ12) -> (Denso W20SR, -U) (Champion RN4, -C) -> (Denso W22ESR, -U) (Champion QL78C, RL4J, RL77J, RL78, -C) -> (Denso W22FSR)
 • BR7HS-10 (R)
 • BR8EG (R) -> (Champion QN86)
 • BR8EIX (R)
 •  (Champion ON3, QN3, -C, RN3, -C) -> (Denso W24ESR, -U)
 • BR8HIX (R)
 •  (Champion QL77CC) -> (Denso W24FSR)
 • BR8HS-10 (R)
 • BR8HSA (R)
 • BR9ECM (R) -> (Denso W27EMR-C)
 • BR9ECMVX (R)
 • BR9EG (R) -> (Champion QN84)
 • BR9EIX (R)
 •  (Champion QN2, -C, RN2, -C) -> (Denso W27ESR)
 • BR9ECS (R)
 • BR9EYA (R)
 • BR9HS (R) -> (Denso W27FSR)
 • BR9HS-10 (R)
 •  (Champion L76V, L77V, L78V) -> (Denso SF-50) (Denso W20EPBRS) -> (Brisk LR14TXS) mm. VAG.
 • C5HSB (N) -> Honda FG100
 • C6HSA (N) -> (Champion Z10, Z12)
 • C7E (N) -> (Champion G59C)
 • (Denso U22FS, -L, -U) -> (Torch A7RTC)
 • C8E (Champion G2, G61, G63) -> (Denso U24ES-N)
 •  (Champion Y82) -> (Denso U20M-U) Honda E300 moottoriin
 • CMR4A (R)
 •  (Bosch WSR7AC) -> (Brisk TR17AC) Sopii mm. Honda FG, GX, HHT moottoreihin
 • CMR6A (R) -> (Brisk TR17AC)
 •  (Bosch USR7AC) -> (Brisk TR15C) Sopii moneen Stihl koneseen.
 • CMR7A (R) -> (Brisk SR14C)
 • CMR7A-5 (R) -> (Hilti 412237)
 •  (Champion RZ7C) -> (Brisk TR14TC)
 • CMR7H-10 (R)
 • CPR7EA-9 (R)
 • CPR8E (R) -> (Champion RG6YCH)
 • CR4HS-B (R) -> (Denso U14FSR-UB)
 • CR5EH-9 (R)
 • CR5HS (R)
 • CR5HSA (R)
 • (Denso U16FSR-UB) -> (Torch A5RTC) Sopii mm. Honda EB, FG, HHT, UMK moottoreihin.
 • CR6E (R)
 • CR6HS (R) -> (Bosch UR4AS)
 • CR6HSA (R)  -> (Denso U20FSR-U)
 •  (Champion RG4HC) -> (Denso U22ESR-N)
 • CR7EB (R)
 • CR7EIX (R)
 • CR7EK (R)
 •  (Bosch UR3AS) -> (Denso U22FSR-L)
 • CR7HSA (R) -> (Bosch UR5)
 •  (Champion RG94C) -> (Denso U24ESR-N)
 • CR8EB (R)
 • CR8EH-9 (R) 
 • CR8EHIX9 (R)
 • CR8EIX (R)
 • CR8EK (R)
 • CR8HIX (R)
 • CR8HSA (R)
 •  (Champion RG4HC) -> (Denso U27ESR-N)
 • CR9EH-9 (R)
 • CR9EHI9 (R)
 • CR9EHIX9 (R)
 • CR9EIA-9 (R)
 • CR9EIX (R)
 • CR9EK (R) -> (Denso U27ETR)
 • CR10E (R) -> (Denso U31ESR-N)
 • D5HS (N)
 •  (Champion R10) -> (Denso Z20ES-U)
 • D6HA (N) -> (Champion P10Y, P8Y)
 •  (Champion A10, R8) -> (Denso X22ES-U) (Champion A6, R6) -> (Denso X24ES-U)
 • DCPR6E (R) -> (Kohler 14 132 11-S)
 •  (Champion RA8HC) -> (Denso XU22EPR-U)
 • DCPR7EIX (R)
 • DCPR8E (R) -> (Champion RA4HCC, RA6HC) Kiinteä SAE-liitäntä
 • DCPR8E (R)
 •  (Champion T10, RA4HC) -> (HD 10R12A)
 • DCR8EIX (R)
 • DPR5EA-9 (R)
 • DPR6EA-9 (R)
 • DPR6EB-9 (R)
 • DPR7EA-9 (R) -> (Champion RA8Y, -C)
 • DPR8EA (R) -> (Champion RA6HC, RA6Y, -C)
 • DPR8EIX9 (R)
 • DPR8-Z (R) -> (Denso X24GPR-U)
 • DPR9EA-9 (R) -> (Champion RA2HC, RA4HC)
 • DPR9EIX9 (R)
 •  (Champion RP10HC) -> (Denso X16FSR-U)
 • DR6HS (R) -> (Denso X20FSR-U)
 • DR7EA (R) -> (Bosch XR5DC)
 • DR8EA (R)
 • DR8EIX (R)
 •  (Bosch XR2CS, XR4CS) -> (Denso X24ESR-U) (Champion RA6, -YC) -> (Denso X24ESR-U)
 • DR9EA (R)
 • DR9EIX (R)
 • IFR6J11 (R)
 • IFR7G-11KS (R)
 • IJR8B9 (R)
 • JR8B (R)
 • JR9B (R) -> (Champion J9B, JR9A, JR9B)
 • LFR5A-11 (R)
 • LFR6A-11 (R)
 • LPG1 (N)
 • LPG-2 (N)
 • LZKAR7A (R)
 • BKR5EIX (R)
 • PFR5R-11 (R)
 • PFR7G-11 (R)
 • PMR7A (R)
 • PZFR5D-11 (R)
 • PZFR5F (R)
 • PZTR5A-15 (R)
 • R5670-8 (R)
 • R5671A-10 (R)
 •  (Champion TR5) -> (Kohler 12 741 09)
 • UR4 (R)
 • (E)X R5IX (R)
 •  (Bosch F9LCR, FR9HC) -> (Champion RFN14LY) (Bosch F8LCR, -2) -> (Champion C9MCC, RC12LYC)
 • ZFR5P-G (R)
 •  (Champion RC10ECC) -> (Denso KJ206CR-L11)
 • ZFR7F-11 (R)
 • ZGR5A (R) -> (Denso J16CR-U) Sopii mm. Honda EB11000 EZGT
 • ZMR7AP (R)

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…